تولد

تولدت مبارک پدرام

 

تاريخ جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393سـاعت 20:14 نويسنده انیتا| |

شمعا رو فوت کن که 100 سال زنده باشی

 

تاريخ جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393سـاعت 19:57 نويسنده انیتا| |

 

 

 

 

اینم کادوی من برای پدرام عزیزم

 

 

 

اینم قلب من برای پدرام عزیزم

 

 

 

 

 

 

تاريخ جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393سـاعت 19:56 نويسنده انیتا| |

دست بزنید شادی کنید امشب شب تولد

پدرام جونه

هورا هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تولدت مبارککککککککککککککککککک

 

       

 

 

 

 

 

تاريخ جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393سـاعت 19:54 نويسنده انیتا| |

 

 

تاريخ جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393سـاعت 19:44 نويسنده انیتا| |

تولد تولد تولدت مبارکککککککککککککککک

بیا شمعا رو فوت کن تا 100 سال زنده باشی

تولدت مبارک عزیزم

همیشه خوشحال باشی

تاريخ جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393سـاعت 19:38 نويسنده انیتا| |

پدرام عزیز تولدت مبارک ارزومند ارزوهایت

ایشالا به هرچی که میخوای برسی و هرسال

دوباره متولد بشی      

دوستدار تو انیتا

تاريخ جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393سـاعت 19:34 نويسنده انیتا| |

تاريخ جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393سـاعت 19:31 نويسنده انیتا| |

در شب زیبای میلادت تمام وجودم را که قلبیست

کوچک در قالب قابی از نگاه تقدیم چشمان زیبایت

میکنم و با بوسه ای عاشقانه تولدت را تبریک می گویم

اغاز بودنت مبارک

 

 

تاريخ جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393سـاعت 19:28 نويسنده انیتا| |

 

تاريخ جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393سـاعت 19:24 نويسنده انیتا| |

دوشِــــس